picture picture picture
picture Úvod  |  O obci  |  Obecní úřad  |  Úřední deska  |  Aktuality  |  Instituce a firmy  |  Svazky a sdružení  |  Galerie  |  3D model Morávky  |    ico Přihlásit picture
 
 
Územní plán  
 


Pro Obec Morávku byl zpracován návrh nového územního plánu.
Projekt "Územní plán Morávka" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Odkaz na Integrovaný operační program: www.strukturalni-fondy.cz/iop

 
 
 
 
    soubor     - Návrh zadání pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Morávka
 
    soubor     - Naturové posouzení
 
    soubor     - Mapa výskytu chráněných rostlin a živočichů
 
    soubor     - Dodatek č. 3 k naturovému posouzení
 
    soubor     - Dodatek č. 2 k naturovému posouzení
 
    soubor     - SEA - vyhodnocení vlivů na ŽP
 
    soubor     - SEA - vyjádření
 
    soubor     - SEA - titulní list
 
    soubor     - SEA - podpisový list
 
    soubor     - SEA - dodatek
 
    soubor     - Opatření obecné povahy obce Morávka č. 1/2014
 
    soubor     - Územní plán - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 
    soubor     - Textová část - územní plán - příloha č. 1
 
    soubor     - Textová část - územní plán
 
    soubor     - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 
    soubor     - Výkres veřejně prospěšných staveb
 
    soubor     - Výkres vodního hospodářství
 
    soubor     - Výkres energetiky a spojů
 
    soubor     - Výkres dopravy
 
    soubor     - Koordinační výkres
 
    soubor     - Územní plán - doprava a technická infrastruktura
 
    soubor     - Územní plán - hlavní výkres
 
    soubor     - Výkres širších vztahů - mapa
 
    soubor     - Výkres širších vztahů - legenda
 
 

 
 
picture picture picture