picture picture picture
picture Úvod  |  O obci  |  Obecní úřad  |  Úřední deska  |  Aktuality  |  Instituce a firmy  |  Svazky a sdružení  |  Galerie  |  3D model Morávky  |    ico Přihlásit picture
 
 
Aktuality
 
Vyhodnocení dotazníkového šetření (vydáno: 11.01.2016)  
 

Dotazníkové šetření bylo na Morávce realizováno v souvislosti s přípravou strategického plánu Sdružení obcí povodí Morávky.
Probíhalo od poloviny září do 5. října 2015 a jeho nástrojem byl standardizovaný dotazník přizpůsobený
potřebám obce.
 
 
 
    soubor     - Vyhodnocení
 
 

 
 
Informace pro občany, kteří mají hlášený trvalý pobyt na Obecním úřadě Morávka (ohlašovna) (vydáno: 06.01.2016)  
 

 
 
    soubor     - Informace
 
 

 
 
Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí (vydáno: 04.01.2016)  
 

 
 
    soubor     - Informace
 
 

 
 
Vodovod Haferník - Buček (vydáno: 02.12.2015)  
 

V příloze naleznete postup před realizací vodovodní přípojky pro napojení na vodovodní řád Haferník - Buček.
 
 
 
    soubor     - Informace
 
 

 
 
V deníku MF DNES vyšel článek o Morávce (vydáno: 25.09.2015)  
 

 
 
    soubor     - článek
 
 

 
 
Průchod po hrázi vodárenské nádrže Morávka - sdělení Povodí Odry, s. p. (vydáno: 29.07.2015)  
 

Jelikož se občané obce a turisté často obracejí na obec s dotazem, zda by se dal zřídit volný průchod po koruně hráze vodárenské nádrže Morávka, proběhlo na toto téma jednání se státním podnikem Povodí Odry. Vyjádření správce vodního díla, Povodí Odry, s. p., naleznete v příloze.
 
 
 
    soubor     - Sdělení Povodí Odry, s. p.
 
 

 
 
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí (vydáno: 03.06.2015)  
 

Loni občané odevzdali k recyklaci 108 televizí, 16 monitorů a 256 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 108 televizí, 16 monitorů a 256 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 25,49 MWh elektřiny, 799,05 litrů ropy, 120,77 m3 vody a 1,33 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,37 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 22,71 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
 
 
 
    soubor     - Certifikát environmentálního vyúčtování
 
 

 
 
Dobrovolnické centrum Slezské diakonie (vydáno: 20.10.2014)  
 

 
 
    soubor     - Hledá dobrovolníky
 
 

 
 
 
    stránky: ( 1 2 3 4)

 
picture picture picture