picture picture picture
picture Úvod  |  O obci  |  Obecní úřad  |  Úřední deska  |  Aktuality  |  Instituce a firmy  |  Svazky a sdružení  |  Galerie  |  3D model Morávky  |    ico Přihlásit picture
 
 
Aktuality
 
Oznámení o nálezu mobilního telefonu (vydáno: 18.05.2016)  
 

Obecní úřad Morávka oznamuje nalezení mobilního telefonu. Mobil byl nalezen v oblasti Sviňorek. Vyzýváme majitele mobilního telefonu, aby se přihlásíl na OÚ Morávka.
 
 

 
 
Jak je to s cestovními doklady pro děti? (vydáno: 12.05.2016)  
 

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island.

Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.

Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost. V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

Zdroj:
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
 
 

 
 
1000 lidí vyčistilo Beskydy (vydáno: 03.05.2016)  
 

Druhý ročník nejrozsáhlejší úklidové akce v Beskydech „Poděkuj horám“, kterou pořádá spolek Čisté Beskydy, přilákal do lesů tisícovku lidí. Vysbírali přes 20 kontejnerů odpadu.

Přišli zejména nadšení turisté, ale i elitní sportovci. Řada účastníků zapojila i své děti, které bavilo objevování „pokladů“ v lese asi nejvíc. Odpadky sbírali účastníci do pytlů, které jim na 14 sběrných místech rozdávali organizátoři akce.

V pytlích končil nejčastěji plast, plechovky, elektro-odpad. Sběrači přinášeli do kontejnerů i předměty, které byly v takovém stadiu rozkladu, že nebylo poznat, k čemu kdysi sloužily. Některé do přírody zcela vrostly. Jako například, boty, dětská vanička nebo sklenice, ve které vyklíčily kapradiny. Někteří sběrači byli tak aktivní, že sbírali vše, co našli. Například spacák, který pár chvil před tím opustil tramp, který si šel jen odskočit. Toto nedorozumění se však brzy vysvětlilo.

Nejkurioznější nález našla na Visalajích Adriana Pagáčová – skleněnou skládku. V desítkách sklenic byly uskladněny léky. Nález bude oznámen i správci pozemku. Nálezkyně tak získává cenu za nejkurióznější nález – trekkingové hole značky Fizan, které věnovala sportovní speciálka TOBI sport Frenštát.

Více v příloze.
 
 
 
    soubor     - Čisté Beskydy
 
 

 
 
Rozbor vody ze studny 2016 (vydáno: 11.04.2016)  
 

 
 
    soubor     - Akční nabídka
 
 

 
 
Adresář poskytovatelů sociálních služeb (vydáno: 16.03.2016)  
 

 
 
    soubor     - adresář
 
 

 
 
Pomoc při vyřizování právních záležitostí (vydáno: 16.03.2016)  
 

 
 
    soubor     - Nabídka
 
 

 
 
Oznámení - mandlování (vydáno: 25.02.2016)  
 

Obec Morávka oznamuje, že od 1. 3. 2016 je služba mandlování zrušena.
 
 

 
 
Informace pro občany - kontroly technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva v roce 2016 (vydáno: 22.02.2016)  
 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

ZDROJ: http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx
 
 

 
 
 
    stránky: ( 1 2 34 )

 
picture picture picture